10 Ayat Alkitab Tentang Doa Orang Benar10Ayat.com - Mengakui dosa-dosa Anda satu sama lain dan saling mendoakan agar Anda dapat disembuhkan. Doa yang sungguh-sungguh dari orang yang benar memiliki kekuatan yang besar dan menghasilkan hasil yang luar biasa.


Kisah Para Rasul 5:12
Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat.


Kejadian 25:21
Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk isterinya, sebab isterinya itu mandul; Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka, isterinya itu, mengandung.


Yohanes 9:31
Kita tahu, bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya.


Kejadian 20:17
Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelekh dan isterinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak.


Kisah Para Rasul 10:4
Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata: “Ada apa, Tuhan?” Jawab malaikat itu: “Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau.


Kisah Para Rasul 8:24 
Jawab Simon: “Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu.”


2 Korintus 1:11
karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami.


2 Tawarikh 30:20
Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat.


Matius 21:22
Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya.”


Yakobus 5:16
Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Facebook