4 Ayat Alkitab Untuk Doa Pagi -->
Cari Berita

Advertisement

4 Ayat Alkitab Untuk Doa Pagi

Asaria Yerihana
Senin, 29 Maret 2021

Amsal 8:17

Amsal 8:17 
Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku.

Kisah Para Rasul 16: 25-26

Kisah Para Rasul 16 : 25-26
Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka.Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah; dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua.

Markus 1:35

Markus 1:35 
Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi ke luar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana.


Markus 1:13
Di padang gurun itu Ia tinggal empat puluh hari lamanya, dicobai oleh Iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani Dia.