ayat alkitab tentang cinta


 

Terdapat banyak ayat Alkitab yang membicarakan tentang cinta, baik cinta kepada Tuhan maupun cinta sesama manusia. Berikut beberapa contoh ayat Alkitab tentang cinta:

  1. "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." (Matius 22:37)

  2. "Dan yang terutama ialah kasih; sebab kasih itu menutupi banyak dosa." (1 Petrus 4:8)

  3. "Kasihanilah sesamamu manusia, seperti juga Allahmu kasihan kepadamu." (Lukas 6:36)

  4. "Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu." (Matius 5:44)

  5. "Sebab Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." (Yohanes 3:16)

  6. "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." (Matius 22:39)

  7. "Aku memberikan kepadamu suatu perintah baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi; sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikianlah hendaknya kamu juga saling mengasihi." (Yohanes 13:34)

  8. "Karena tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." (Yohanes 15:13)

Ayat-ayat tersebut mengajarkan kita untuk selalu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu, serta mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih yang sejati adalah kasih yang tidak memandang latar belakang atau keadaan seseorang, dan kasih yang bersedia mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Facebook