ayat alkitab tentang kehidupan

 


Ada banyak ayat Alkitab yang membahas tentang kehidupan. Berikut beberapa di antaranya:

  1. Yohanes 10:10 - "Maling datang hanya untuk mencuri dan membunuh serta memusnahkan. Aku datang, supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan."

  2. Yohanes 14:6 - "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku."

  3. Roma 6:23 - "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita."

  4. Filipi 1:21 - "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan."

  5. 1 Yohanes 5:11-12 - "Dan inilah kesaksian: bahwa Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada dalam Anak-Nya. Siapa mempunyai Anak, mempunyai hidup; siapa tidak mempunyai Anak Allah, tidak mempunyai hidup."

  6. Yeremia 29:11 - "Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan."

  7. 2 Korintus 5:17 - "Jadi siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang."

Ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang pentingnya hidup dalam Kristus, memberikan harapan dan keuntungan yang kekal, serta mengarahkan pada kehidupan yang baru dan lebih baik.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Facebook