ayat alkitab tentang doa Berikut ini adalah beberapa ayat Alkitab tentang doa:

  1. "Berdoalah dan pintu akan dibukakan bagimu; mintalah dan kamu akan menerima; ketoklah dan pintu akan dibukakan bagimu." - Matius 7:7

  2. "Doa seorang yang benar sangat besar kuasanya dan berkesan." - Yakobus 5:16

  3. "Segala sesuatu yang kamu mintakan dengan doa yang percaya, kamu akan menerimanya." - Matius 21:22

  4. "Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." - Filipi 4:6

  5. "Berdoalah dalam Roh, pada setiap waktu, dengan segala doa dan permohonan. Berjaga-jagalah untuk itu dengan segala ketekunan dan permohonan untuk semua orang kudus." - Efesus 6:18

  6. "Dan segala apa yang kamu minta dalam nama-Ku, akan Kuperbuat, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak." - Yohanes 14:13

Doa adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ayat-ayat tersebut mengajarkan kita untuk berdoa dengan percaya, berdoa dengan syukur, dan berdoa secara terus-menerus. Melalui doa, kita dapat memohon bantuan, pengampunan, dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Facebook