6 Ayat Pertobatan dalam Alkitab -->
Cari Berita

Advertisement

6 Ayat Pertobatan dalam Alkitab

Kamis, 04 Februari 2021

1 Yohanes 1:9

1 Yohanes 1:9 
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.

Kisah Para Rasul 3:19

Kisah Para Rasul 3:19 
Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan,

Lukas 13:3

Lukas 13:3 
Tidak! kata-Ku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian.

Matius 3:2

Matius 3:2 
”Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat!”

Wahyu 3:19

Wahyu 3:19 
Barangsiapa Kukasihi, ia Kutegor dan Kuhajar; sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah!

Yakobus 4:8

Yakobus 4:8 
Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa! dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati!