10 Ayat Alkitab tentang Bersungut - sungut -->
Cari Berita

Advertisement

10 Ayat Alkitab tentang Bersungut - sungut

Asaria Yerihana
Rabu, 31 Maret 2021

Amsal 12:18

Amsal 12:18 
Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan.

Bilangan 16:41

Bilangan 16:41 
Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun, kata mereka: ”Kamu telah membunuh umat Tuhan.”

Filipi 2:14

Filipi 2:14 
Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan,

Keluaran 15:24

Keluaran 15:24 
Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka: ”Apakah yang akan kami minum?”

Roma 9:20

Roma 9:20 
Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya: ”Mengapakah engkau membentuk aku demikian?”

Yakobus 3 : 7-8

Yakobus 3 : 7-8
Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah; ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan.

Yakobus 4:11

Yakobus 4:11 
Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah! Barangsiapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya; dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya.

Yakobus 5:9

Yakobus 5:9 
Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya Hakim telah berdiri di ambang pintu.

Yohanes 6 : 41-43

Yohanes 6 : 41-43
Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan: ”Akulah roti yang telah turun dari sorga.” Kata mereka: ”Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapa-Nya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata: Aku telah turun dari sorga?” Jawab Yesus kepada mereka: ”Jangan kamu bersungut-sungut.

Yudas 1:16

Yudas 1:16 
Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan.