6 Ayat Alkitab Orang Malas Jangan Makan


Kemalasan sangat berbahaya. Kita semua butuh istirahat tapi kita tidak boleh berlebihan. Siapa pun yang membiarkan dirinya dikuasai oleh kemalasan, pada akhirnya tidak melakukan apa yang perlu dia lakukan. Pekerjaan tidak selesai dan, pada akhirnya, si pemalas mengalami masalah.

Kita sering tergoda untuk mengabaikan tanggung jawab dan bergantung pada orang lain ketika kita mampu bekerja. Ini mungkin terdengar cerdas pada awalnya, tetapi kemudian membawa kemiskinan dan banyak kesulitan. Itu selalu lebih baik untuk beristirahat mengetahui bahwa pekerjaan yang diperlukan telah dilakukan dengan baik.


2 Tesalonika 3 : 11-12
Kami katakan ini karena kami dengar, bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri.


Amsal 12:27
Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga.


Amsal 15:19
Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata.


Amsal 20:13
Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin, bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang.


Amsal 12:24
Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa.


Amsal 21 : 25-26
Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Facebook