ayat alkitab tentang kematian


 

Berikut adalah beberapa ayat Alkitab yang membicarakan tentang kematian:

  1. "Sebab pendapatan dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." (Roma 6:23)

  2. "Tetapi di sini kami mempunyai kota yang kekal, yaitu kota yang akan datang." (Ibrani 13:14)

  3. "Sebab seperti dalam Adam semua orang mati, demikian juga dalam Kristus semua orang akan dibangkitkan hidup." (1 Korintus 15:22)

  4. "Yesus berkata kepadanya: Aku adalah kebangkitan dan hidup; barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia mati." (Yohanes 11:25)

  5. "Sebab aku yakin bahwa baik hidup maupun mati, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas atau yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." (Roma 8:38-39)

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa kematian adalah akibat dari dosa dan pengasingan kita dari Allah. Namun, melalui iman dan pengampunan dalam Kristus Yesus, kita memiliki harapan akan hidup yang kekal dan kemampuan untuk mengatasi kematian. Kita juga dapat menemukan penghiburan dalam kepastian bahwa kasih Allah akan selalu menyertai kita, baik dalam hidup maupun dalam kematian.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Facebook