ayat alkitab menguatkan hati

 


Berikut adalah beberapa ayat Alkitab yang dapat menguatkan hati:

  1. "Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau; janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan menolong engkau, Aku akan memperkuat engkau dengan tangan kananku yang benar." (Yesaya 41:10)

  2. "Aku telah mengatakannya kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam Aku. Di dunia kamu akan mendapat kesesakan, tetapi kuatlah hatimu: Aku telah mengalahkan dunia." (Yohanes 16:33)

  3. "Engkau memelihara dalam keselamatan hatiku, Engkau memberikan kepadaku harta warisan, ya, kegembiraan selalu terdapat di hadapan-Mu." (Mazmur 16:5-8)

  4. "Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuat dan teguhlah hatimu? Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, di mana saja engkau pergi." (Yosua 1:9)

  5. "Aku yakin, bahwa aku akan melihat kebaikan TUHAN dalam negeri orang hidup." (Mazmur 27:13)

  6. "Berlakulah jantan dan teguhlah hatimu, hai orang-orang yang mengharapkan TUHAN." (Mazmur 31:25)

Ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang keberanian dan keyakinan dalam Tuhan. Kita tidak perlu takut atau gentar dalam menghadapi situasi sulit, karena Tuhan menyertai kita dan memberikan kekuatan dan ketenangan yang diperlukan untuk menghadapinya. Dengan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada-Nya, kita dapat mengatasi rasa takut dan kekhawatiran, dan memiliki hati yang teguh dan kuat dalam segala hal.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Facebook