7 Ayat Alkitab Tentang -Kesabaran -->
Cari Berita

Advertisement

7 Ayat Alkitab Tentang -Kesabaran

Rabu, 27 Januari 2021

2 Timotius 2:24

2 Timotius 2:24
sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar

Amsal 15:18

Amsal 15:18 
Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan.

Amsal 25:15

Amsal 25:15 
Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang.

Efesus 4:2

Efesus 4:2 
Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu.

Ibrani 6:15

Ibrani 6:15 
Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya.

Kolose 1:11

Kolose 1:11 
dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar,

Yakobus 5:8

Yakobus 5:8 
Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat!